Bizi Takip Edin

Ekonomi

Av. Yunus Emire: İşçi Ücretsiz İzni Reddetme Hakkına Sahip

avukat yunus emire ücretsiz izin

Avukat Yunus Emire, koronavirüs salgını sebebiyle işverenler tarafından ücretsiz izne çıkartılan işçilerin hukuki durumunu K2 Haber’e değerlendirdi. İşçilerin ücretsiz izni reddetme hakkına sahip olduğunu belirten Emire, işçinin kıdem tazminatını talep etme hakkıyla beraber iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceğini ifade etti.

Emire’nin ücretsiz izne ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde:

“İşverenler, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek işçilere ücretsiz izin talebinde bulunabilirler. Fakat ücretsiz izin, iş sözleşmesinin belirlenen süre kadar askıya alınması yani işçinin çalışmadığı, işverenin ise ücret ödemediği fakat işten çıkarmanın gerçekleşmediği bu durumun sağlanabilmesi için hem işçinin hem de işverenin rızası gerekiyor.

Bu kapsamda, işçinin ücretsiz izne ayrılmasına ilişkin durumların, İş Kanunu’nun “çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi” kenar başlıklı 22. maddesi uyarınca çözüme bağlanması gerekecektir.

İş Yerinde Koronavirüs Vakası Çıkan İşçi Ne Yapabilir?

İş Kanunu’nun 22/II. maddesine uygun olarak işveren, işçiyi ücretsiz izne çıkarmak istediğini yazılı olarak bildirir, işçi de altı iş günü içinde bu öneriyi yine yazılı olarak kabul ederse iş sözleşmesi askıya alınmış olur. İşçi, kendisine yapılan bu öneriyi yazılı olarak kabul etmezse çalışma koşullarındaki bu değişiklik kendisini bağlamayacaktır. Öte yandan, işverenin ücretsiz izne çıkma önerisini herhangi bir itiraz öne sürmeden yerine getiren işçi de buna muvafakat etmiş sayılır. Ücretsiz izin konusunda işçinin rızasının bulunup bulunmadığı hususunda bir tereddüt bulunduğunda, ispat yükümü işverene ait olacaktır. Ek olarak, ücretsiz izin uygulamasının, niteliği itibariyle makul ve geçici bir süre olması gerekmektedir.

Av. Yunus Emire: İşçi Ücretsiz İzni Reddetme Hakkına Sahip

İş Kanunu’nda 24 ve 25. maddelerine göre; Eğer iş zorlayıcı sebepten durduysa, işveren ilk hafta işçiye yarım ücret öder. Arkasından sözleşmeyi askıya alma seçeneği, eğer taraflar anlaşırsa gerçekleşir. Eğer işçi bunu kabul etmezse sözleşme feshi yoluna gidip, kıdem tazminatını talep etme hakkıyla beraber iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilecektir.

Sosyal Medya Paylaşımı Cezalarının İnfazları Ağırlaşıyor

Ücretsiz İzin Talebinin Kabul Edilmemesi Ve Fesih

Ülkemizin de etkin şekilde yaşadığı koronavirüs salgını sebebiyle, kimi işverenler ekonomik güçlük dönemini geçirmek üzere ücretsiz izin yoluna başvurmaktadır. İşçilerin, işverenden gelen ücretsiz izin talebini kabul etme zorunluluğu bulunmasa da işveren devamında ekonomik güçlüğü gerekçe göstererek iş sözleşmesini feshedebilecektir.

Bu noktada iş sözleşmesini fesheden işverenin, feshin son çare olması ilkesi çerçevesinde yapılıp yapılmadığı önleyici bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahkemede ekonomik güçlüğün gerçekten var olduğunu, işçi açısından iş gücü fazlalığının ortaya çıktığını ve işçiye ücretsiz izin önermesine rağmen işçinin kabul etmediğini ispatlarsa, yaptığı fesih geçerli sayılabilecektir.

İstanbul Barosu’ndan İhale Tepkisi: Kanala Değil, Sağlığa Bütçe

Sürekli Ücretsiz İzin Mümkün müdür?

İşçinin işverenden gelen ücretsiz izin talebini kabul etmesi, işverenin süresiz bir şekilde ücretsiz izin uygulayabileceği anlamına gelmemektedir. Eğer taraflar bir süre kararlaştırmamışsa ücretsiz izin, niteliği itibariyle makul ve geçici bir süre olması gerekmektedir. İşçilerin rızası alınmaksızın tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarılmaları, söz konusu işçilerin iş güvencesi hükümlerine tabi olup olmamasına göre kötü niyetli, geçersiz veya haksız fesih sayılacaktır.

Örneğin, işveren ekonomik güçlük gerekçesiyle ücretsiz izin uyguluyorsa ekonomik güçlük boyunca ücretsiz izin devam edebilir. Fakat işçi dürüstlük kurallarına göre makul bir süre sonra iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır. Eğer işveren süreyi nedensiz bir şekilde uzatıyorsa, bu durum da işverenin feshi olarak yorumlanacaktır. İşçi feshe bağlı haklarını talep edebilecektir.

Gündem kategorisindeki diğer haberler için: http://k2haber.com.tr/category/blog/

Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.