Connect with us

Ekoloji

EDÇEP Çatısı Altında Dayanışma: Temiz Körfez, Temiz Edremit

edremit çevre platformu edçep

Edremit’te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş ve platformları, 6 temel çevre sorunu için EDÇEP çatısı altında, birlikte mücadele etme kararı aldı.

Balıkesir Edremit’de faaliyet gösteren Edremitliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Edremit Şubesi ve Akçay Bisiklet Grubu, tespit ettikleri 6 temel çevre sorunu etrafında birlikte mücadele etmeye ve güçbirliği yapmaya karar verdi.

Bu amaçla, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. ve 25. maddeleri ile Dernekler Yönetmeliği’nin 94. maddesi esasları doğrultusunda hazırladıkları Kuruluş ve İşleyiş Mutabakat Tutanağı’nı yetkili kurullarında onaylatarak, Edremit Çevre Platformu (EDÇEP) çatısında buluşan bu sivil toplum kuruluşları, ortak amaçlarını da 6 maddede halinde sıraladı.

EDÇEP Çatısı Altında 6 Ortak Amaç İçin Mücadele

“Temiz Körfez-Temiz Edremit” hedefine ulaşmak için,

  1. Edremit Körfezi’ndeki kamu ve özel arıtma tesislerinin kabiliyetleri ile kapasitesinin geliştirilmesini, sıvı atıklardan kaynaklanan deniz kirliliği sorununu önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,
  2. Edremit Körfezi’ne dökülen akarsulardaki, katı atık ve sıvı atık kirliliği sorununun giderilmesi suretiyle, derelerin ve dolayısıyla denizin kirletmesinin önüne geçilmesini sağlamak,
  3. Edremit’deki imar problemleri ve çarpık kentleşmenin yarattığı kentsel çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasını sağlamak,
  4. Edremit’de mevcut vahşi çöp depolama alanlarının boşaltılmasını ve bu alanların tekrar doğaya kazandırılmasını sağlamak,
  5. Edremit ile Havran sınırında yer alan Özdoğu Molibden Madeni sahasının, modern yöntemlerle ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde doğaya kazandırılmasını sağlamak,
  6. Eybek Dağı’na yapılmak istenen Rüzgar Enerjisi Santralleri’nin yapılmasını engelleyerek, ormanın doğal yapısının ve halkın kültürel değerlerinin korunmasını sağlamak.

Mavi Bayrak Nedir? İşte Edremit’in Mavi Bayraklı Plajları

Geniş Katılımlı Dayanışma İçin Çaba Gösterilecek

Platformlar bu amaçlar doğrultusunda ve Anayasa’nın 56. maddesinde belirtilen “dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ve görevi” çerçevesinde faaliyet göstereceklerini belirtti.

Platform, Edremit’te ve Körfez’de yılların ihmaliyle büyüyen bu çevre ve yaşam alanı sorunlarının giderilmesi için yerel halk ve yönetimlerle, kamu kurumlarıyla, üniversitelerle ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içinde çaba göstereceklerini ifade etti.