Connect with us

Ekoloji

15 Ekim Dünya Jeoetik Günü Kutlu Olsun!

Dünya Jeotik Günü

Jeoloji Mühendisleri Odası, “Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliği (IAPG)” tarafından ilan edilip, her yıl “Yer Bilimleri Haftası” sırasında kutlanan  “4. Dünya Jeoetik Günü”nü kutladı.

Uluslararası Jeoetik Günü, bu yıl genç jeologlara adanmış olup, ana teması “Jeoetik Söz Verin” olarak belirlendi.  35. Dünya Jeoloji Kongresi sırasında hazırlanmış olan “2016 Cape Town Jeoetik Bildirgesinde” yer alan “Jeoetik Söz”, 35 dilde sunuldu.

Mevzuata Uymayan Maden Şirketlerine 1 Yıl Daha Çalışma Hakkı

Dünya Jeotik Günü’nde “Jeoetik Söz

Başta genç jeologlar olmak üzere “Jeoetik Söz” tüm yerbilimciler için kaleme alınan bildirge şöyle:

  • Söz veriyorum… Toplumsal sonuçlarının tamamen farkında olarak, yer bilimlerini uygulayacağım ve insanlığın yararına Dünya ekosisteminin korunması için elimden geleni yapacağım,
  • Söz veriyorum… Sürdürülebilir kalkınma için topluma, gelecek nesillere ve Dünya`ya karşı sorumluluklarımı anlıyorum,
  • Söz veriyorum…Çalışmalarımda toplumun menfaatini en ön planda tutacağım,
  • Söz veriyorum…Yerbilimi bilgilerimi asla kötüye kullanmayacağım, kısıtlamaya veya zorlamalara direneceğim,
  • Söz veriyorum…Gerektiğinde profesyonel yardım sunmaya her zaman hazır olacağım ve uzmanlığımı karar vericilere sunma konusunda tarafsız olacağım,
  • Söz veriyorum…Yerbilimsel bilgimi yaşam boyu geliştirmeye devam edeceğim,
  • Söz veriyorum…Yetkinliklerimin ve becerilerimin sınırlarının farkında olarak işimde daima entelektüel dürüstlüğü koruyacağım,
  • Söz veriyorum… Yerbilimlerinde ilerlemeyi, yerbilimsel bilginin paylaşımını ve jeoetik yaklaşımın yayılmasını teşvik etmek için harekete geçeceğim.
  • Söz veriyorum…Bir yerbilimci olarak çalışmamda her zaman, Dünya süreçlerine tam olarak saygılı olacağıma,

Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 15 Ekim Dünya Jeotik Günü ile ilgili açıklama şöyle:

“Jeoloji mühendislerinin topluma, yaşadıkları çağa, doğaya karşı sorumlulukları da hizmetlerinin kapsamıyla aynı oranda artmakta, bu toplumsal sorumluluk doğal varlık ve kaynaklarımızın her gün daha fazlasının talan edildiği ülkemizde, daha da önemli hale gelmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Odamız tarafından hazırlanan TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK ETİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu yönetmelik mesleki davranış ilkelerini ayrıntılı olarak tanımlayarak uygulamaya koyan, ülkemizdeki ilk yazılı kurallar bütünü olma özelliğini de taşımaktadır.

Çevre Ajansı Kuruluyor, Scooter Düzenlemesi Geliyor!

Hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız, kar amacı gütmeyen; ırk, cinsiyet, dini inanç veya ulusal önyargılardan muaf olarak, jeoetiğin tüm dünyada yaygınlaştırılarak uygulamada hayat bulmasını amaçlayan bir kuruluş olan Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliği’nin Türkiye Bölümü, Odamızın öncülüğünde 27 Kasım 2019 tarihinde resmen kurulmuş ve çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

Doğaya, topluma, mesleğe ve meslektaşlarımıza olan sorumluluklarımızın daha bir artmış olduğu, insani değerlerin giderek daha fazla erozyona uğratıldığı günümüzde daha bir anlamlı hale gelen DÜNYA JEOETİK GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ.”