Bizi Takip Edin

Ekoloji

Ekoloji Birliği: Maden Şirketleri Ruhsat Alanı Dışına Tesis Kurabilecek

ekoloji birliği torba yasa

Ekoloji Birliği enerji ve maden şirketlerinin topraklarımızı yağmalamasına daha fazla imkan tanıyacak torba yasa teklifinin geri çekilmesi için bir kez daha çağrıda bulundu.

Doğa ve yaşam savunucularının uzun zamandır yasalaşmaması için mücadele ettiği, Elektrik Enerjisi Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu’na geliyor.

Ekoloji Birliği yasa teklifinin tehlikelerini bir kez daha anlatarak, teklifin geri çekilmesini istedi.

Ekoloji Birliği: “Şirketlere Kıyak, Halka Kazık, Sonuç Ekolojik Yıkım”

Ekoloji Birliği: Köylülerin Tarlalarına El Koyacaklar

Yapılan çağrı metni şu şekilde:

Bu yasa teklifi yasalaşırsa, enerji ve maden şirketleri dikensiz gül bahçesinde istedikleri gibi at koşturacak, verilen yeni teşvik ve desteklerle karlarına kar katacaklar. Köylülerin tarlalarına el koyacaklar. Yasa teklifini hazırlayanların gerekçesinde yazdıkları ve Komisyon toplantısında da belirttikleri gibi şirketlerin önündeki son engeller de kaldırılıyor.

Ekoloji Birliği olarak taslağın gündeme geldiği ilk günden bugüne kadar tüm maddeleri değerlendirerek tepkimizi gösterdik. Görüşlerimizi Sanayi Komisyonu’na yazılı olarak ilettik.  

Yerellerde kurulmuş ve yaşam alanlarına sahip çıkan, mücadele eden 63 dernek ve platformun bir araya gelerek oluşturduğu Ekoloji Birliği olarak, teklifin geri çekilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Ruhsat Süresi Dolan Maden Şirketi, Altın Aramaya Devam Ediyor

Maden Şirketleri Ruhsat Alanı Dışına Tesis Kurabilecek

Yasa taslağı gerçekleşirse neler olacağını bir kez daha vurguluyoruz:

  • Maden şirketlerinin ruhsat alanı dışında da tesis kurmaları sağlanıyor.
  • Maden şirketlerinden çeşitli işlemlerinde istenen “borcu yoktur” yazısı istenmeyerek, kamu alacaklarının takibinden vazgeçiliyor.
  • Havaya bir sürü kimyasal ve zehirli gaz salan, atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünleri, orman ürünlerini ve çöpü yakarak elde edilen enerji “yenilenebilir” sayılıyor ve teşvik ediliyor. Biyokütle santrallarının önü daha da açılıyor.
  • Bugüne kadar güç sınırı olmaması nedeniyle sayısı oldukça fazla şirkete destek sağladığı bilinen ve şirketlere sermaye aktaran “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM)” kapsamı daha da fazla genişletiliyor.  YEKDEM ile Karadeniz derelerinde ekolojik yıkımlara ve sel felaketlerine neden olan HES’lerin sayısının artışına neden olunuyor.
  • Cumhurbaşkanı izni ile, BOTAŞ, TPAO gibi kurumlar tarafından daha önce yurtdışında kurulmuş olan şirketlere, T.C. Kanunlarından muaf olmak üzere, yurtdışına yönelik çalışmak amacıyla, her türlü denetimden uzak, yurt içinde de enerji şirketleri kurmaları sağlanıyor.
  • Enerji üretim tesisleri için gereken taşınmazlar daha önce Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılırken ve kamu yararı kararı alınması gerekirken yetki EPDK’ya veriliyor, kamu yararı kararı olmaksızın istimlak olanağı sağlanıyor ve halkın, köylünün topraklarının sermayeye peşkeş çekilmesi süreci daha da hızlandırılıyor.
  • Dağıtım şirketlerine çeşitli kolaylıklar sağlanarak daha fazla kar elde etmeleri sağlanıyor.
  • Ülkemizin her yerinde köylüleri ve halkı canından bezdiren, ekolojik yıkımlara yol açan, havayı, su kaynaklarını ve tarım alanlarını kirleten ve HES’ler, JES’ler ve RES’lere YEKDEM destekleri devam ettiriliyor.
  • Jeotermal alanların ihale bedellerinin taksitlendirilmesi sağlanarak JES’lerin sayıca daha fazla artmasının önü açılıyor.

Kazdağları’nı Katleden Alamos Gold, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Şikayet Edildi

Bu Yasa Teklifi Tartışmasız Geri Çekilmelidir

Bu nedenle ülkenin ve halkın geleceğini yok eden, toprağımızı, suyumuzu, tarım alanlarımızı, ormanlarımızı yok edecek olan bu yasa teklifi tartışmasız geri çekilmelidir.

Sermayeden değil, halktan yana, ekolojik dengeyi gözeten enerji ve maden politikası!

Torba yasa teklifini geri çekin!”