Bizi Takip Edin

Ekoloji

Güzelbahçeliler Doğalarını Savundular Ve Bir Kez Daha Kazandılar

İzmir 5. İdare Mahkemesi, doğal sit alanı üzerinde yapılmak istenen ‘Go-kart’ pistini kapsayan yeni imar planına karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, İzmir’in Güzelbahçe ilçesi Yelki bölgesinde büyük tartışmalara neden olan doğal sit ve tarım alanındaki ‘Go-kart’ pistinin (Açık spor alanı) yeni parselasyon planlarını onayladı. Birgün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre; yeni parselasyon planlarına karşı, Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği ve mahallede yaşayan 18 yurttaş tarafından açılan davada İzmir 5. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Dernek ve yurttaşlar tarafından yürütmeyi durdurma kararının ardından, 9 Ekim 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan parselasyon planına karşı da 3. dava açıldı.

Saros’ta Hukuk İşlemiyor: FSRU İçin İnşaata Başlandı

Tarımsal Alan Bütünlüğü Bozulmayacak

Mahkeme kararında, dava mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, dava konusu parsellerin bir bölümünün ve çevresinin tarımsal alan bütünlüğü bağlamında 5403 sayılı Yasa kapsamında dikili tarım arazisi kapsamında olduğu, dava konusu parsellerde yaşlı zeytin ağaçları bulunduğu, alanın yakın çevresinde de yer yer zeytinlikler olduğu, söz konusu Go-kart eğitim pisti şeklinde bir kullanımın tarımsal alan bütünlüğünün ve zeytinlik alanların bozulmasına sebep olacağı belirtildi.

Dava konusu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 Haziran 2020 tarihinde onaylanan Özel Açık Spor Tesis Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin hukuka uygun bulunmadığı sonucuna varıldığı ve dava konusu plan değişikliğinin uygulanmasına geçilebileceği göz önüne alındığında, telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği gerekçe gösterilerek; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi.