Bizi Takip Edin

Ekoloji

Güney Marmara Dayanışması: ‘Bandırma’ya Neden OSB Kuruluyor?’

Bandırmalı osb marmara

Güney Marmara Dayanışması Bandırma’da kurulmak istenen organize sanayi bölgesi hakkında bilgi almak amacıyla, Bandırma Belediye’sine dilekçe vermeye başladı.

Çevre dostu sanayi açıklamasının detaylarını soran aktivistler, Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) bölgede tarım ve hayvancılık ile uğraşan kesimlere olası etkisinin araştırılıp araştırılmadığını sordu.

Güney Marmara Dayanışması’nın verdiği dilekçe şu şekilde:

“Bandırma Belediye Başkanlığı’na, 

Konu: Balıkesir Çanakkale 1/100000 Plan Kapsamında Bölgemizde Kurulmak İstenen, Belediyemizin’de Ortak Olduğu İhtisas OSB İle İlgili 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Talebi

Son yıllarda bölgemizde Balıkesir/Çanakkale 1/100000 Çevre Düzeni Kapsamında hayata geçirilmek istenen Sanayi Alanları, kamuoyu tarafından kaygıyla izlenmektedir. Daha önce söz konusu plan kapsamında 48.000.000 metrekare olarak belirlenen Sanayi Bölgesi Belediyemizin’de yapmış olduğu itirazlar sonucu, koruma, kullanım alanının uygunsuzluğu gerekçe gösterilerek, 8000000 metrekareye düşürülmüştür.

Sonrasında söz konusu plan notları dayanak yapılarak, Belediyemizin’de %6 ortak olduğu bir Metal İhtisas OSB kurulmuş olup. Genişleme sahasıyla 40000000 metrekareyi bulacağı ve bu proje kapsamında, Bandırma-Erdek körfezinde bir liman öngörüldüğü dillendirilmektedir.

Bu haliyle, Balıkesir – Çanakkale 1/100000 Plan kapsamında ön görülen, ancak Belediyemizin de itirazlarıyla iptal edilen ölçülere tekrar ulaşıldığını belirtelim. Süreç bu açıdan çelişkili ilerlemiş, koruma kullanım alanı için orantısızlık oluşturacak durum, tekraren oluşmuştur. Bölgede yapılan atmosferik ölçümler, insan sağlığı açısından ön görülen değerlerin üzerinde olduğu herkesçe bilinmektedir.

Bandırma Ekoloji Platformu: ‘BAGFAŞ, Meclis Gündemine Taşınsın’

‘Bu Bölgeye Milyonlarca Metrakere Sanayi Alanı Kurulacak Olması Kaygılarımız Artırıyor’

Bu gerekçeyle yakın zamanda bölgede kurulmak istenen, Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı, Hazır Beton Tesisi, Asfalt Plent Tesisi Projesi yapımıyla ilgili süreç Balıkesir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uygun görüş vermemesi nedeniyle Valilik Makamı projenin belirtilen alanda gerçekleştirilemeyeceği sonucuna varmış, ÇED Yönetmeliğnin 6.maddesi, 4.Fıkrası uyarınca söz konusu projenin ÇED sürecini sonlandırmıştır.

Hal böyleyken yine bu bölgeye milyonlarca metrekare sanayi alanı kurulacak olması kaygılarımızı arttırmaktadır. Söz konusu 1/100000 Planda ön görülen 8000000 metrekare Sanayi Alanı ile ilgili kaygılarımız devam ederken, genişleme sahasıyla 40000000 metrekareye ulaşacak olan bu Metal İhtisas OSB bölgemiz açısından kamuoyu tarafından kaygıyla izleniyor… Bölgede mülkiyeti Kimya ve Demir-Çelik şirketlerinde olan binlerce dönüm alanın mevcut olması da, bir çok projeye dayanak olan plan notları ve söz konusu planda yapılan revizyonlarla bölgede ne gibi projelerin hayata geçeceği konusunda da ciddi bir belirsizlik oluşturmaktadır.

Doğa ve Yaşam Savunucuları İvrindi’de Maden Şirketine Karşı

‘Kamu Yararı İddia Edilen Faaliyet İnsanların Yaşam Hakkını İhlal Etmemelidir’

Anayasa’mızın 56. maddesi: “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” hükmünü içermektedir. Marmara Makina ve Yüksek Teknoloji OSB kamu yararı kararıyla faaliyet yürütmektedir. Ancak; Kamu yararı Kamulaştırma K.3.md.de tanımlanmış olup bünyesinde kamu sağlığı, kamu düzeni, kamu esenliği ve güvenliği kavramlarını barındırmakta olup aynı zamanda adil davranma çabasıdır.

Kamu yararı olduğu iddia edilen faaliyet, toplumda yaşayan insanların yaşama haklarını ihlal etmemelidir. Doğa ve insan yaşamı üzerindeki “risk faktörünün gerçekleşmesi” gözardı edilmeden, “kamulaştırma yapılan taşınmazlardan faaliyet sonucu” elde edilecek ekonomik değer bir tarafa bırakılarak, “kamu yararının” insan yaşamı lehine değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Kaldı ki bu alana ne gibi işletmeler yapılacağı net olarak açıklanmamış durumdadır.

Kamulaştırılan alanlar Beyköy, Bezirci, Carikkoy, Musakca köylerine yakın olup buralarda yaşayan, çiftçilik ve hayvancılık yapan insanlar vardır. Bu yerleşim yerlerinde yaşayan ve taşınmazları kamulaştırılan köylüler geçimlerini bu arazileri ekip biçerek sağlamaktadırlar. Bu duruma göre kamulaştırılan taşınmazlardan elde edilecek ekonomik değerin, bu sanayi işletmelerinin insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar gözden kaçırılarak kamu kararı varlığından söz edilmesi mümkün değildir.

Tüm bu veriler ve ortaya çıkan tablo ve yasal hak ve ödevlerimiz kapsamında, kamuoyunun net, anlaşılabilir, açık bir bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, bölgenin eko-sistemini ve bölge insanının geleceğini ilgilendiren hususlarda kamuoyununda bilgilendirilmesi amacıyla sorularınızı ilgi ve bilginize sunuyoruz.

Balıkesir’de İki Köy Haritadan Silinmek Üzere

Bu Sanayi Tesisleri Neden Bu Bölgeye Kurulmak İstenmektedir?

1- “Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB” olarak isim değişikliğine giden, ‘Marmara Ana Metal OSB’ kapsamında, Belediyemizin ortaklığının niteliği ve temsiliyetinin boyutu neleri kapsamaktadır?

2- Hiçbir hammaddesi bölgede bulunmayan bu sanayi tesisleri neden bu bölgede kurulmak istenmektedir?

3- Ortağı olduğunuz “ Yüksek Teknoloji ve Makina İhtisas OSB” nin genişleme sahasıyla 40000000 metrekareye ulaşacak olmasının, yasal ve mevcut planlamaya göre dayanağı nedir? Daha önce Belediyemizce itiraz edilen ve bölgenin koruma kullanım oranını bozacağı gerekçesiyle iptal edilen devasa ölçülerden bahsedilmesi tarafınızca herhangi bir itiraza konu olmuş mudur?

4- Depremlerle yok olan bir antik kentin yakınında yer alan ve yakın zamanda Gönen-Yenice ve Manyas depremlerini ciddi anlamda hisseden, bu OSB’nin kurulmak istendiği bölge, mevcut harita ve deprem raporlarında aktif fay hatları üzerindedir. Bu açıdan deprem risklerine yönelik tedbir ve maliyetleri içeren bir çalışma yapılmış mıdır?

5- Söz konusu İhtisas OSB’nin kurulacağı bölgedeki tarım, hayvancılık, balıkçılık, zeytincilikle uğraşan yurttaşların olası zararlarıyla ilgili bir raporlama ve oluşabilecek zararların nasıl karşılanacağına yönelik bir çalışma ve ön görünüz var mı? Aynı şekilde, bölgede kurulu turizm tesisleri ve bölge insanı için bir gelir kalemi olan turizm alanlarının bu projelerden ne derece etkileneceği ve olası zararlarının nasıl karşılanacağına yönelik bir çalışmanız var mıdır?

6- Milyonlarca metrekare ölçüyle hayata geçecek bu projelerin Manyas Kuş Cennetine olası etkileri tarafınızca bilinmekte midir? Konuya ilişkin herhangi bir bilimsel araştırma yapılmış mıdır?

7- Belediyemizin bir CHP Belediyesi olduğundan hareketle, CHP Parti programında ön görülen sanayileşme kriter ve ilkeliyle çelişen ve hatta OSB’lerin kuruluş amaç ve ilkeleriyle dahi çelişen bu projeye yönelik kamuoyunu ikna edecek bakış açınızın ve ortaklığınızın açıklaması nedir?

8- Kamulaştırılacak ilk etapla başlayan değer tespitleriyle ortaya çıkan mağduriyetlere yönelik, özellikle köylülerle iletişim kurulmuş mudur? Her ne kadar, belirlenen değerlere yönelik hukuksal süreç başlamış olsada, Belediyemizin kamusal sorumluluğu gereği köylülerin mağduriyetine yönelik bir çalışma yapılmış mıdır?

9- Sanayi tesislerinin, konutlara göre su ihtiyacının daha yoğun olduğu bir gerçek. Bu planlanan Sanayi öncesi ve olası göç hareketlerini ön görmeden, bölgenin yıllık 10 milyon metreküp olarak belirlenen su tüketiminin 2040 yılına kadar karşılanacağı ilgili kurum raporlarında sabittir. Yeni dönemle oluşabilecek su ihtiyacına ve olası su sorunlarına yönelik herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Bölgede sulu tarımla uğraşan köylülerimizin ve ciddi miktarda su kaybede Manyas gölünün zarar görmemesi için ne gibi önlemler düşünülmüştür?

10- Hayata geçecek bu devasa sanayileşmeyle ilgili bölgede oluşacak yoğun göç hareketlerinin yaratacağı, kültürel, sosyal, siyasal tablo ve sorunlarla ilgili Belediyemizce herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

11- Tüm bu projelerle oluşacak göç hareketleri ve meydana gelecek yoğun yapılaşmayla ilgili 1/5000’lik planların hazırlanmamış olduğunu da var sayarsak, imar planlaması hariç, kentin ve artan nüfusuyla insanımızın yaşayacağı sorunlar ve kültürel, sanatsal ihtiyaçlarına yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

12- Artan sanayileşme ve mevcut sanayileşmenin bölgede yarattığı mevcut sorunlarla ortaya çıkan çevre sorunlarına yönelik, Belediyemizce örgütlenme yapısı içerisinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Müdürlüğü ön görülmekte midir?

13- Sık sık kamuoyuna yönelik, çevre dostu, çevreyle barışık OSB açıklaması yapılmaktadır. Planlanan sahanın milyonlarca metrekare olması hasebiyle, kurulacak bölgede bir emisyon oranı sınırı belirlenmiş midir? İhtisas OSB müteşebbis heyeti ve Başkanlığınızca sözlü olarak yapılan bu temiz, çevre dostu sanayi açıklamalarının bir yasal dayanağı ya da Belediyemizce İhtisas OSB ile yapılmış bir protokol var mıdır? Yapılmışsa, bu protokolü kamuoyu ile paylaşacak mısınız? Yasal dayanağı ve bağlayıcılığı olmayan Çevre dostu ve Temiz sanayi söylemleri kamuoyu tarafından ne derece doğru ve bağlayıcı olarak kabul edilmelidir?

Balıkesir İçin 7.2’lik Deprem Uyarısı: Edremit Fayı Tehlike Arz Ediyor