Bizi Takip Edin

Ekoloji

Karaburun Yurttaş Davacıları’ndan Danıştay’a ‘Adil Yargılama’ Çağrısı

Karaburun Yurttaş Davacıları

Sarpıncık’ta yapılmak istenilen RES ile ilgili olarak hukuk mücadelesi yürüten Karaburun Yurttaş Davacıları, Danıştay’a adil yargılama çağrısı yaptı.

İzmir Sarpıncık’ta yapılmak istenen Rüzgar Enerji Santrali (RES) ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Danıştay’ın, yurttaşlara dava yolunu kapatan kararının Anayasa Mahkemesi’nden döndüğü ve bu nedenle dosyaya yeniden Danıştay’ın bakacağı anımsatıldı:

“Sayın Danıştay üyeleri hukuk alanında ne kadar uzmanlaşmış olursa olsunlar, çevre davaları gibi alan bilgisinin, akademik uzmanlığın ve sahada inceleme yapmanın öne çıktığı davalarda, sahayı görmeden, şüpheli bulunan bilirkişi incelemesi yerine yeniden inceleme yaptırmadan, sadece Bakanlığın ve yatırımcı firmaların iddialarını dikkate alarak, masa başında karar vermeleri doğru değildir”

Karaburun Yurttaş Davacıları tarafından yapılan açıklamada, Sarpıncık RES ile ilgili verilen olumlu Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna karşı 2015’te dava açıldığı, İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin de Karaburun’un önemli bir kısmına rüzgar enerji santrali yapılması sonucunu doğuran projeyle ilgili raporunu iptal ettiği anımsatıldı. Açıklamada, temyiz üzerine Danıştay 14. Daire’nin 2016’da, yerel mahkemenin kararını bozarak, itiraz yolu kapalı olacak biçimde davayı reddettiği belirtildi.

Soyer: ‘Uykularım Kaçıyor, İzmir Çok Ciddi Şekilde Kuraklığa Gidiyor’

Karaburun Yurttaş Davacıları: ‘Masa Başında Karar Doğru Değil’

Açıklamada, bunun üzerine başvuru yapılan Anayasa Mahkemesi’nin, Danıştay’ın “Hak ihlaline yol açtığı” gerekçesiyle “yeniden yargılama” kararı verdiği vurgulandı.

Açıklamada, bu karar uyarınca, yeniden yargılama sürecinin başlayacağı anımsatılarak, şöyle denildi:
“Yeniden yargılama yapılması öncesi, Karaburun Yurttaş Davacıları olarak bu konuya yaklaşımımızı, Sayın Danıştay üyeleri nezdinde Danıştay’a iletmeyi görev olarak değerlendiriyoruz. Biliyoruz ki;  Sayın Danıştay üyeleri hukuk alanında ne kadar uzmanlaşmış olursa olsunlar, çevre davaları gibi alan bilgisinin, akademik uzmanlığın ve sahada inceleme yapmanın öne çıktığı davalarda, sahayı görmeden, şüpheli bulunan bilirkişi incelemesi yerine yeniden inceleme yaptırmadan, sadece Bakanlığın ve yatırımcı firmaların iddialarını dikkate alarak, masa başında karar vermeleri doğru değildir.”

Tarım Arazisine Kum Ocağı Yapılacak: ‘Bir Tane Sebze, Meyve Yetişmez’

“Anayasaya Aykırılık Başvurusu Yapın”

“Sarpıncık RES davasında,  coğrafyayı görmeden coğrafyanın kaderi hakkında karar verilmiş, adil yargılanma hakkı açıkça ihlal edilmiş ve yargının objektif tarafsızlığı da ortadan kaldırılmıştır. Bunun dayanağına da 2014 yılında İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan bir değişikle başlayan bir düzenleme denilmiştir. Danıştay 14.Dairesi tarafından verilen karar, anayasamızın biz yurttaşlara tanıdığı hakları ihlal eder nitelikte bulunarak, AYM  tarafından bozulmuş ve yeniden yargılama yapılması hükmü ile dosya Danıştay’a iade edilmiştir. Bu durumda, Danıştay tarafından dayanak olarak alınan bazı yasa ve yönetmeliklerin, yurttaşların “adil yargı hakkını” ihlal eder nitelikte olduğu kayıt altına alınmıştır. Sayın Danıştay Üyeleri nezdinde Danıştay’dan talebimiz; “yeniden yargılama” yapılmadan önce, bir önceki yargılamada dayanak olarak alınmış olan yasa ve yönetmelik düzenlemelerinin, Anayasa’ya uygunluk açısından değerlendirilmesi talebiyle, AYM’ye  taşınmasıdır. Bizce bu çelişkili durumun düzeltilmesi, Sayın Danıştay Üyesi yurttaşlarımızın sorumluluğundadır.”