Bizi Takip Edin

Ekoloji

TMMOB: ‘Kanal İstanbul Davasında Belirlenen Bilirkişiler Tarafsız Değil’

Kanal İstanbul İhaleleri

TMMOB ve bağlı odaları tarafından açılan Kanal İstanbul ÇED olumlu kararı iptal davasında, mahkeme tarafından belirlenen bilirkişi heyetine itiraz edildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanal İstanbul davasının görüldüğü İstanbul 10. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na itiraz dilekçesi verilerek, heyette yer alan bazı isimlerin tarafsız ve objektif olmadığına dikkat çekildi.

Mahkemenin belirlediği 15 kişilik heyette, iktidara yakınlığıyla bilinen, siyanüre evet diyen, öğrenciyi tehdit ettiği iddia edilen akademisyenler bulunuyor.

‘Kanal İstanbul, Su Toplama Havzalarının Yok Olması Demektir’

TMMOB: Bilirkişiler İki Üniversiteden

TMMOB verdiği dilekçede; heyetin, Kanal İstanbul Projesi’nin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu için danışmanlık hizmeti sunan İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden tayin edilmesine vurgu yaptı.

Yeni Bilirkişiler Tayin Edilmeli

Mahkemenin bilirkişinin tarafsızlığını sağlamak adına gerekli tedbirleri alması zorunluluğu olduğuna dikkat çekilen dilekçede, “Açıklanan sebepler bakımından seçilen bilirkişilerin tarafsız bir rapor tanzim edemeyecekleri görüldüğünden; belirtilen bilirkişilerin öncelikle bu nedenle görevden alınmaları ve yerlerine yeni bilirkişi görevlendirmelerinin yapılması gerekmektedir” dendi.

CHP’li Öztunç’tan Kanal İstanbul Eleştirisi: ‘Devlet Değil, Katar Projesi’

Heyette Projeye İlişkin Görüşlerini Açıklayanlar Var

Ek olarak heyette yer alan bazı isimlerin daha evvel yürütmüş oldukları bilirkişilik faaliyetlerinde bilimsel ve teknik esasları hiçe sayan, kamu yararını gözardı eden, objektiflikten uzak, çevre hukukunun temel ilkesi olan “koruma ve kullanma dengesi”ni göz ardı eden, ortaya çıkacak tahribat pahasına proje lehine hazırlamış oldukları raporlar dolayısıyla tarafsız olamayacakları ifade edildi. Öte yandan dilekçede, bilirkişi heyetinde yer alan Prof. Dr. Abdullah Karahan ile Doç. Dr. Halit Özen’in de dava konusu projeye ilişkin görüşlerini açıklayarak tarafsızlıklarını kaybettikleri vurgulandı.