Bizi Takip Edin

Gündem

ADD: ‘Atatürk Orman Çiftliği’ne Sahip Çıkmak Her Yurttaşın Görevidir’

Atatürk Orman Çiftliği'ne Sahip Çıkmak Yurttaşlık Görevi

Atatürkçü Düşünce Derneği, Atatürk Orman Çiftliği’ne sahip çıkmak gerektiğini ve bunun yurttaşlık görevi olduğunu hatırlatarak yapılan saldırılara karşı mücadele çağrısı yaptı.

Cumhuriyetin simgelerinden biri olan Atatürk Orman Çiftliği’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi ile büyük bir tahribata uğratıldığı vurgulanan çağrı metninde, çiftliğin kuruluş amacı dışında kullanıldığına dikkat çekildi.

Atatürk Orman Çiftliği, Yapılaşmaya Açılmaya Devam Ediyor

“Atatürk Orman Çiftliği Halkın Ve Ülkenin Yararına Kullanılmalı”

Hukuk mücadelesine devam edeceklerini belirten ADD’nin açıklaması şöyle:

Gazi Mustafa Kemal; Atatürk Orman Çiftliği’ni 1925 yılında “tarımsal üretimi ve tarıma dayalı sanayii geliştirmek, tarımsal ve kırsal kalkınmaya öncülük etmek, sağlıklı bir kentsel çevre yaratmak” amaçlarıyla kurmuş, 1937 yılında “Üzerindeki tüm zirai işletmeler, donanımlarıyla birlikte bir zirai üretim birimi olarak korunması ve işlerliğinin devamı, tarımsal araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştirmek” şartıyla hazineye devretmiştir.

Bağış şartlarından bir diğeri de çiftlikte gerekli çalışmalar ve düzenlemeler yapılarak halkın yararlanacağı sağlıklı bir alan oluşturulması, halk için katkısız gıda üretilmesi ve temin edilmesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kişisel mülkünü hazineye “halkın ve ülkenin yararına kullanılmak şartıyla” bağışlamıştır. Miras hukukuna göre de bu şartlar geçerlidir ve bütün uygulamalar mirasçının şartlarına uygun olmak zorundadır.

“Atatürk Orman Çiftliği’ne Sahip Çıkmak Yurttaşlık Görevi”

Cumhuriyetimizin simgelerinden biri olan Ata’mızın mirası Atatürk Orman Çiftliğine sahip çıkmak her yurttaşın görevidir.

1950 sonrası çıkarılan kanunlarla çiftlik arazisinin bir kısmı çeşitli kuruluşlara devredilmiş ya da satılmış, bir kısmı daha sonra yapılan özelleştirmeler ile kamu mülkiyetinden çıkarılmıştır.  Atatürk Orman Çiftliği, en büyük tahribatını ise iktidarın, 2006 yılında plan yapma yetkisini Ankara Büyükşehir Belediyesine devretmesiyle yaşamaya başlamıştır. Sit dereceleri düşürülerek, değişik devirler yoluyla amacı dışında kullanıma, yapılaşmaya açılmış, rant uğruna arazileri yağmalanmış, kuruluşları tahrip edilmiştir.

“Kuruluş Amacının Dışında Kullanılıyor”

Satışlarla, kiralamalarla yağmalanan Atatürk Orman Çiftliği arazileri, kuruluş amacının dışında kullanılmakta, bağış şartları ihlal edilmektedir!

Satılan, kiralanan araziler derhal tespit edilerek amacına uygun kullanılması için gerekli yasal işlemler yapılmalı ve Atatürk Orman Çiftliği’ne iade edilmelidir.

Bu ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz

Atatürk Orman Çiftliği, Türk Milletinindir!..

TBMM’ ni göreve çağırıyoruz. Bu hukuksuzluğa, yağmaya engel olmalı, sorumlularından hesap sormalısınız.

Hukuksuzluğu, usulsüzlüğü, yağmacı zihniyeti hayatımızın bir parçası haline getirenlere sesleniyoruz:

Biz, Atatürk’e yürekten bağlı yurtseverler; O’nun eserlerine ve mirasına açık gizli tüm saldırılarınızın farkındayız.

Atatürkçü Düşünce Derneği bu saldırıların amacını gayet iyi bilmektedir. Başaramayacaksınız!

Cumhurbaşkanı, İstediği Araziyi ‘Ormanlık Alan’ Statüsünden Çıkarabilecek

“Hukuk Mücadelesi Verilecek”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası, milli onurumuzdur. Atatürk Orman Çiftliği’ne sahip çıkmak yurttaşlık görevimizdir.

Atatürk Orman Çiftliği’nin bağış şartları doğrultusunda kullanılması için gereken hukuk mücadelesini verecek ve konunun takipçisi olacağız. Milletimize saygı ile duyururuz.

Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Yönetim Kurulu