Bizi Takip Edin

Ekoloji

EMO: ‘İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Rant Düzeninden Vazgeçilmeli’

İklim Değişikliği ile Mücadele

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İklim Değişikliği ile Mücadele Sonuç Bildirgesi” ile ilgili basın açıklaması yaptı.
Açıklamada, “Kömür santrallerine alım garantisi, araba lastiğine yenilenebilir enerji desteği verilerek, müteahhit ve TOKİ için binalarda enerji verimliliğini erteleyerek iklim değişikliği ile mücadele edilemez” denildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan “İklim Değişikliği ile Mücadele Sonuç Bildirgesi” ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. EMO yaptığı basın açıklamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın yayımlandığı bildirgenin ve bildirgenin içerisinde bulunan önümüzdeki dönem hedeflerinin gerçekçilikten uzak ve göz boyamaya dönük olduğunu vurguladı.

‘İklim Değişikliğinin En Kötü Sonuçlarından Kaçınmak İçin 9 Yılımız Var’

“İklim Değişikliği İle Mücadele Kömür, Araba Lastiği, Orman Ürünleri Yakarak Olmaz”

Basın açıklamasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin son 18 yıldaki iklim karnesini eleştirildi ve şu ifadeler kullanıldı: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nca 8 Haziran 2020 tarihinde çevre mevzuatına uyumlu oldukları tartışmalı 13 adet kömürlü termik santralın bazılarına tam, bazılarına kısmi çalışma ruhsatı verilmesi sadece iklim değişikliği ile mücadele konusunda değil çevre ve insan sağlığı konusunda da samimiyet testi olmuştur. İklim değişikliği ile mücadele söylemi AKP ve MHP ittifakının TBMM`ye getirdiği kanunlarla da boşa düşmektedir.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi`nde (TBMM) 25 Kasım 2020 tarihinde kabul edilen 7527 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu`na da atıfta bulunan basın açıklamasında, “Biyokütle enerji ve kömürlü termik santrallara sağlanan bu ayrıcalık ve teşvikler bile siyasi iktidarın iklim değişikliği ile mücadele etmek yerine, sonuçlarından rant elde etmeye dönük bir çaba içerisinde olduğunu göstermektedir” denildi.

“İklim Değişikliği İle Mücadelenin Arkasından TOKİ Çıktı”

İklim değişikliği le mücadelenin en önemli adımının enerji verimliliği olduğunu belirten EMO, siyasi iktidarın enerji verimliliği konusundaki asıl hedefini şu sözleri ile eleştirdi: “2007 yılında 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (EVK) ve ardından 2008 yılında Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği yayınlanmıştır. BEP yönetmelik taslağının yapılması, yayımlanması ve yürürlüğe girmesi sürecinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı`nca yapılan duyurularda yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu son tarihi ilk olarak 1 Temmuz 2010 olarak belirlenmiştir. Ancak henüz uyum sağlanamadığına ilişkin itirazlar üzerine bu tarih önce 1 Ocak 2011`e ertelenmiştir. Mevcut binalarda EKB zorunluluğu için ilk olarak EVK`nın yayınlanmasından itibaren on yıl süre verilerek 2 Mayıs 2017 olarak belirlenmiş,  2017`de yapılan değişiklikle de 1 Ocak 2020 tarihine ötelenmiştir.”

Ulusal Adres Veri Tabanı`nın Aralık 2017 yılındaki verilerine göre Türkiye`deki toplam konut sayısının 32,7 milyon ve EKB alması gereken bina sayısının ise yaklaşık 13 milyon olduğu belirtilen basın açıklamasında, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 2020 Kasım sonu itibarıyla toplam 1.188.756 adet bina EKB`li olup; bunların 879 bin 339 adeti yeni bina,  309 bin 417 adeti ise 2011 yılından önceki mevcut binalardır. EVK ve BEP Yönetmeliği`nin yayımlanmasından buyana 2011 yılından önce yapı kullanım izni almış olan yaklaşık 12 milyon mevcut binadan sadece 309 bin 417 adetinin, yani yüzde 2,5`inin EKB aldığı anlaşılmaktadır. Bu 12 milyon binanın da 3 milyon adeti 40 yaş üzeri, 5,6 milyon adeti ise 20-40 yaş aralığındadır” denildi.

İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi Yayımlandı: Paris Anlaşması’na Yer Verilmedi

TOKİ’ye Milyonlarca Konutluk Yeni İnşaat Fırsatı

Gelişmiş ülkelerde sıfır enerjili evlerin hayata geçirildiğini ve Türkiye`deki bütün binaların EKB`li olma tarihinin 2030 olmasının eleştirildiği basın açıklamasında, “Anlaşılan 2011 yılı öncesi yapı kullanım izni almış milyonlarca eski binanın 2030 yılına kadar rantsal dönüşüm kapsamında yıkılmaları ve TOKİ`ye milyonlarca konutluk yeni inşaat fırsatları yaratılması hedeflenmektedir” denildi.