Bizi Takip Edin

Ekoloji

Tüm Dünya Kuraklıkla Mücadele İçin Ormanlara Güveniyor

kuraklık küresel iklim değişikliği

Küresel iklim değişikliği ile mücadelede özellikle karbon emisyonunun azaltılması ve kuraklık ile mücadelede bilim insanları dahil tüm dünya ormanlara güveniyor.

AYHAN KÜYÜK | Gerçekten de ormanlar hem küresel hem de yerel olarak iklim sisteminde önemli bir rol oynamaktadır. Oksijen oluşumuna önemli bir katkı sağlarlar ve su döngüsünde merkezi bir işleve sahiptirler.

Ağaçlar fotosentez sırasında CO₂’yu emerek ve onu ahşaba dönüştürerek çok büyük miktarlarda karbon (C) depolar. Bozulmamış ormanların topraklarında da büyük miktarlarda karbon depolanır. İklim değişikliğiyle ilgili tartışmada ormanlar bu nedenle karbon yutakları olarak adlandırılıyor.

Suyu İyi Yönetme İmkanına Sahibiz

Biz ormancıların elinde sihirli bir araç yok ki iklime müdahale edip, yağmur ya da kar yağışı yapamayız. Ancak, toprağa çarptığında suyu iyi yönetme ve daha fazla karbonu ormanlarımızda tutma imkanına sahibiz.

Kurak periyotlar arttıkça suyumuzun nereden geldiği gerçeğinin önemi artmıştır. Ülkemiz için su güvenliğini arttırmayı umuyorsak, yağan karın daha fazla ve daha uzun süreli ormanda kalması ve yavaş erimeyi teşvik etmenin yollarını bulmamız, devlet için en önemli öncelik olmalıdır.

Türkiye’de sularının yaklaşık yüzde 90’ı dağ zirvelerinden akıyor. Bunun da çoğu ormanlardan gelmektedir. Çiftçilerimizden şehir merkezindeki apartman sakinlerine kadar herkes bu suya güveniyor.

‘Longoz Ormanları Hızlı Bir Biçimde Yok Ediliyor’

Ormanların En Önemli Ekolojik Fonksiyonu

Baraj, tünel ve su kemerleri gibi devletimizin su güvenliği için de çok kritik tesislerdir. Sistemlerimizin, taşınacak suyun bulunmadığı durumlarda, tarım ve kentsel kullanıcılara hizmet etmek için su taşımak için ne kadar gelişmiş olduğunun hiçbir önemi yoktur.

Yağmur ve kar halindeki yağışları tutarak depo etmesi, böylece suyun miktarını ve kalitesini yükseltmesi, yağışların bol olduğu mevsimlerde biriktirdiği suyu, yağışların kıt olduğu mevsimlerde değerlendirilmesine imkan vermesi, bu yolla su kaynaklarının su ekonomisini düzenlemesi ve devamlı olarak beslemesi, yağışların hızını kesmesi ve hızlı akışı önlemesi, böylece sel ve taşkınların meydana gelmesine mani olması, ormanların en önemli ekolojik fonksiyonunu oluşturur.

Bu bağlamda suyun akmasını sağlamak, orman yönetiminden yeraltı suyu yönetim uygulamalarına kadar her alanda devlet politikaları üretmek, rehberlik etmek ve ülke genelinde çevresel amaçlar için yeterli akış akışını sağlamak için bilimsel araştırmalara yatırım yapılmasını gerektirir.

Ayhan Küyük yazdı: Elimizde Tuttuğumuz Her Ağaç, Diktiğimiz Ağaçtan İyidir

Ormanlar İçin Acilen Harekete Geçilmeli

Türkiye’nin doğal su depolama sistemleri yeşil altyapı, sağlıklı su havzalarını oluşturan ormanları ve çayırları gibi doğal alanları restore etmek ve korumak için zaman ve kaynak harcanmalıdır.

Habitat, içme suyu üreticisi, karbon depolama görevi gören ormanlar, bizler ve doğa için birçok hayati işlevi yerine getiriyor. Ancak bizlerin de iklim değişikliğinin olası olumsuzluklarına karşı ormanlar için acilen harekete geçmeli ve onları tutarlı bir şekilde korumalıyız.

Envanterden Çıkarılan Akçay Sulak Alanı Yapılaşma Tehdidi Altında