Bizi Takip Edin

Politika

CHP’li Aydoğan’dan Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Teklifi

TBMM'de 32 milletvekili dünya gıda günü

CHP’li Turan Aydoğan merkezi yönetim bütçelemesi yapılırken toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılması gerektiğini, bunun demokrasinin gereği olduğunu ifade ederek konu üzerine kanun teklifi verdiğini ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan kamu hizmetlerinin her birey için eşit biçimde kullanılabilmesi, etkinliğinin artırılması ve Anayasa’dan gelen temel haklar doğrultusunda merkezi yönetimin bütçesinin toplumsal cinsiyete duyarlı biçimde şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Turan Aydoğan: ‘Bütçe Cinsiyete Duyarlı Biçimde Yapılmalıdır’

Aydoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kadınların erkeklere göre ekonomik, sosyal ve siyasal alanlardaki eşitlik açısından daha dezavantajlı olduğunu biliyoruz ve maalesef yaşıyoruz. Dünya örneklerine bakıldığında konuya ilişkin somut adımlar atıldığı da ortada. Birçok ülkede kadına yönelik baskı, şiddet ve ayrımcı politikaların sürüyor olması, kadınların ekonomik ve sosyal anlamda özgürleşememesi nedeniyle somut adımlar atılıyor.

Bu bağlamda gelişmiş ülkeler kadın haklarını iyileştirici politika ve kurumların oluşmasını sağlamış durumda. Söz konusu somut adımlar ve yasal düzenlemelerle kadının sosyal konumu güçlendirilmeye çalışılmış. Cinsiyete duyarlı bütçeleme olarak ifade edilen bütçeleme anlayışı da bu uygulamalardan biri. Bütçeler devletin ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşması için öngördüğü ekonomik hedefleri yansıtan önemli göstergelerden biri. Bu noktada sorunun çözümüne ciddi katkı da sunacak bir adım olarak bütçenin şekillenme aşaması cinsiyete duyarlı biçimde yapılmalıdır.

CHP’li Aydoğan Güvenli Gıdaya Erişim İçin Meclis’i Göreve Çağırdı

Turan Aydoğan

‘Hakların Sağlanması Adına Atılması Gereken Bir Adım’

Cinsiyete duyarlı bütçeleme, merkezi yönetimin cinsiyet eşitsizliğine karşı uyguladığı bütçesel politikalarla ortadan kaldırması, uygulanan bütçe politikalarıyla kadının ve erkeğin farklı sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak eşitsizliği giderici önlemlerin alınması anlamına gelecek ve cinsiyet farkından doğan eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yarayacak. Bu elbette bir lütuf değil. Anayasa’dan ve imzamız olan birçok uluslararası sözleşmeden gelen hakların sağlanması adına atılması gereken bir adımdır. Eğer bu topraklarda eşitliği savunuyorsak merkezi yönetim bütçeleme yaparken bu hassasiyeti dikkate almalıdır.”