Bizi Takip Edin

Yazarlar

Rakamlar Korkunç: Türkiye’de 720 Bin Çocuk İşçi Var

Dünya çocuk hakları günü

Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar maalesef ki dünyanın her yerinde eşit olanaklara sahip olarak büyümüyor. Gıdadan eğitime kadar olan eşitsizlik zinciri çocukların her türlü gelişim süreçlerini etkiliyor.Kimi zaman gıdaya ulaşamayan kimi zaman eğitimden uzak kalan kimi zaman da çalışmak zorunda bırakılan çocuklara karşı tüm dünya ülkelerinin sorumluluk alması gerekmektedir.

DENİZ KILIÇ | 20 Kasım 1989 tarihinde toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına, ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” imzalanmıştır. Sözleşmenin imzalandığı bu tarihten itibaren her yıl 20 Kasım tarihi “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak bilinmektedir.

Toplamda 54 maddeden oluşan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 45 maddesi uluslararası geçerliliğe sahip, diğer maddeleri ise devletler tarafından nasıl imzalanıp, onaylanacağı ve yürütüleceği ile ilgilidir.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin “Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir” ibaresinin yer aldığı 1.maddesinde çocukluğun tanımı yapılmıştır. Net bir şekilde ifade etmek gerekirse 18 yaşın altındaki herkes çocuktur ve her çocuğun vazgeçilmez haklarının olduğu belirtilmiştir.

Dünya üzerinde dini, dili, rengi, ırkı ne olursa olsun bütün ayrımcılığı ortadan kaldıran Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 2. Maddesinde; “Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz” ifadesi yer almaktadır. Evrensel nitelikte olan sözleşmenin bu maddesi aynı zamanda hangi coğrafyada dünyaya gelirse gelsin, her çocuğa eşit davranılması gerektiğini belirtmekle beraber bir çocuk hangi ailenin bireyi olursa olsun, ona göre muamele yapılmamasının önüne geçmiştir.

Sözleşmenin 3. Maddesi; “Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar, önce çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemleri alır ve onların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakar” ifadesi devletlerin çocuklara bakış açısının nasıl olması gerektiğini açıkça belirtmiştir.

Demokrasiye Sahip Çıkmak, Cumhuriyet’e Sahip Çıkmakla Başlar

Çocuk Hakları Kağıt Üzerinde: Çocuk İşçi Sayısı Artıyor

Toplamda 54 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, günümüzde çocukların haklarını korumak için en geniş kapsamlı hukukî metin durumundadır. Peki ya dünya üzerindeki çocuklar ne kadar mutlu? Gıdandan eğitime kadar hangi haklardan yararlanabiliyor? Aslında konuyu detaylı bir şekilde ele aldığımızda araştırmaların iç açıcı olduğunu göremiyoruz.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF tarafından Haziran 2021’de yayımlanan rapora göre, çocuk işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısı dünya genelinde son dört yılda 8,4 milyon artış göstermiştir. Böylelikle dünya genelindeki çocuk işçi sayısı 160 milyona yükseldiği görülüyor.

Bu rakamlara COVİD-19’un da etkili olduğu belirtiliyor. Raporda çocuk işçiliğinin son dönemde ciddi artış gösterdiği görülüyor. Ayrıca, raporda çocuk işçilerinin toplam rakamın yarısından fazlasını 5-11 yaşları arasındaki çocuklar oluşturduğu görülmekte. Sağlıklarına, güvenliklerine ve ahlaklarına zarar verebilecek tehlikeli işlerde çalışan 5-17 yaş arası çocukların sayısının 2016 yılından bu yana 6,5 milyon artarak 79 milyona yükselmesi de dikkat edilmesi gereken bir başka veridir.

En Çok Çocuk İşçi Tarım Sektöründe

Raporu incelediğimizde öne çıkan bazı bulgular:

Çocuk işçi olarak çalışan çocukların yüzde 70’i (112 milyon) tarım sektöründe çalışıyor. Ardından yüzde 20 ile hizmet (31,4 milyon) ve yüzde 10 ile sanayi (16,5 milyon) sektörleri geliyor.

Çocuk işçi olarak çalışan  5-11 yaşları arasındaki çocukların yaklaşık yüzde 28’i ve 12-14 yaş arasındaki çocukların yüzde 35’i okula gitmediğini görüyoruz.

Siyasi Parti Üye Sayıları: İşte Son Güncel Rakamlar

Türkiye’de 720 Bin Çocuk İşçi Var

Ülkemizdeki durumu incelediğimizde; Türkiye’de 5-17 yaş arasında 720 bin çocuk işçinin olduğu göze çarpıyor. 720 bin çocuktan yüzde 31’i tarım, yüzde 24’ü sanayi, yüzde 45’inin de hizmet sektöründe çalıştığını görüyoruz.

Tüm bu verilerin gölgesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü yaşıyoruz. “Kutluyoruz” diyemeyeceğimiz kadar tablonun kaygı verici olmasından dolayı bugünü “yaşıyoruz” diyebiliyoruz.

Özellikle kırsalda tarım sektörüne, kentlerde sanayi ve hizmet sektörüne yönlendirilen çocukların eğitimden uzak kalması geleceğimiz açısından endişe verici. Aynı zamanda çocuklara işgücü olarak bakılması, onların fiziksel ve ruhsal olarak zarar görme riskini fazlalaştırmaktadır.