Connect with us

Yayın İlkeleri

K2 Haber internet üzerinden yayın yapan, en doğru bilgileri topluma sunma amacı edinen, ekolojik ve politik içerikler üreten, 2019 yılında aktif yayın hayatına başlamış, bağımsız bir medya platformudur.

 • K2 Haber hıza dayalı, haber kopyalamaya ve tıklanma sayısı üzerine odaklanmış günümüz internet habercilik anlayışını reddeder. Doğruluğun ve özgün içeriğin, hızdan önemini vurgular. Herhangi bir haber, mevcut imkânlarla araştırılıp, doğruluğundan emin olunduktan sonra yayınlanır.
 • K2 Haber gerçeklere bağlı kalarak, haberin özünün bozulmaması için hazırlanma ve yayınlanma süreçlerinde azami özen gösterir. Haber içeriği ile uyuşmayan başlıklar kullanmaz.
 • K2 Haber toplumsal ve evrensel değerleri karalayan, küçümseyen ya da toplum huzuruna zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya, görsele ya da videoya yer vermez. Sorumlu bir yurttaş bilinci ile hareket eder.
 • K2 Haber her türlü haber ile ilgili tarafların cevap hakkını saygı gösterir. Aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse yazı, görsel ve videoyu yayından kaldırmayı taahhüt eder.
 • K2 Haber kişilerin özel yaşamını, yayın konusu yapmaz. Özel yaşamı ihlal eden gizli görüntü ve ses kayıtları, kamu yararının gerektirdiği durumlar dışında, yayınlanmaz.
 • K2 Haber iklim krizinin medyada daha görünür olması çaba harcar. İklim haberciliğini hak ve çözüm odaklı olarak ele alır. İklim alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası ağlar ile iş birliğini destekler.
 • K2 Haber her türlü canlının yaşam hakkına saygı gösterir. Bu doğrultuda canlılara eziyet, şiddet ve istismar içeren, bu eylemleri özendiren hiçbir yazıya, görsele ya da videoya yer vermez.
 • K2 Haber hiç kimseyi ırkı, cinsiyeti, yönelimleri, yaşı, sağlığı, bedensel engeli, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınayıcı, aşağılayıcı yayınlar yapmaz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanır. Kadınları cinsel bir meta olarak sunan hiçbir yazıya, görsele ya da videoya izin vermez.
 • K2 Haber şiddet, istismar ve terör eylemlerini konu alan her türlü yayında, şiddeti özendirici veya yöntem öğretici olabilecek ayrıntılara ve söylemlere yer vermez.
 • K2 Haber olası yayın hatalarının tekrar edilmesini önleyecek, okur ve takipçilerin şikâyetlerini takip edecek, yapısal önlem ve mekanizmaları oluşturur.
 • K2 Haber her türlü yazı, görsel ve video için okur ve takipçilerine hesap vermekle yükümlüdür. Hatalarımızı açıkça kabul edip, en hızlı şekilde düzeltmek önceliğimizdir.
 • K2 Haber demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına içtenlikle bağlı ve saygılıdır. Yasalara aykırı bir tutum ve davranış içerisinde olmaz.
 • K2 Haber, Covering Climate Now gazetecilik ağının bir ortağıdır.
 • K2 Haber Basın Konseyi tarafından oluşturulan Basın Meslek İlkeleri‘ne ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından oluşturulan Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi‘ne uymayı taahhüt eder.
 • Köşe yazılarındaki fikirler, yazarların kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk ilgili yazarlara aittir. Aynı şekilde paylaşılan her türlü yorumda yasal sorumluluk, yorumu yazan kişiye aittir.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Kapsamında Bilgilendirme

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu anayasal hakkın kullanılması kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yayımlanmıştır.

İlgili Kanun uyarınca kişisel verileri tarafımızca işlenen kişiler, kendileri ile ilgili olarak K2 Haber’den işlenen bilgiler hakkında bilgi talep edebilir, bu bilgilerin ne amaçla toplandığı, ne şekilde kullanıldığı ve yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, bu bilgilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini veya güncellenmesini isteyebilir ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde silinmesini talep edebilir.