Connect with us
Yeşil Düşünce Derneği Avrupa Yeşil Mutabakat Yeşil Düşünce Derneği Avrupa Yeşil Mutabakat

Yeşil Ekonomi

AB Yeşil Mutabakatı İlerliyor: Bu Bir İrade Meselesidir

Avrupa Komisyonu Net Sıfır Sanayi Yasası (NZIA) ve Kritik Hammaddeler Yasası (CRMA) olmak üzere iki yasa teklifi sundu. Her ikisi...