Connect with us

Ekoloji

CHP’li Gündoğdu: Kırklareli’ndeki Termik Santral Projesine Son Verin

entegre termik santrali Kırklareli Vecdi Gündoğdu

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli’nde yapılmak istenen Entegre Termik Santrali projesine son verilmesi için çağrıda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması isteğiyle bir soru önergesi de veren Gündoğdu, “Yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral ’in, her geçen gün daha çok ihtiyacımız olacak verimli tarım ve orman alanlarımızın üzerinde kurulacak olması Kırklareli halkının toprağını, suyunu, havasını, yaşam alanını, derinden etkileyecektir.” ifadelerini kullandı.

Vecdi Gündoğdu: Entegre Termik Santrali Projesine Son Verilmelidir

Gündoğdu’nun soru önergesi şu şekilde:

“AKP hükümetlerin uyguladığı hoyrat, plansız ve çarpık sanayileşme; havası, suyu, toprağı ve insanıyla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en değerli bölgelerinden birisi olan Trakya Bölgemizde, Kırklareli’mizde canlı yaşamına zarar vermeye devam etmektedir.

Yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral’in, her geçen gün daha çok ihtiyacımız olacak verimli tarım ve orman alanlarımızın üzerinde kurulacak olması Kırklareli halkının toprağını, suyunu, havasını, yaşam alanını, derinden etkileyecektir.

CHP’li Gündoğdu’dan Bakan Albayrak’a Esnaf Sorusu

‘Telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanabilir’

Bu nedenle, insan sağlığının ve doğanın zarar görmemesi, telafisi mümkün olmayan sonuçların yaşanmaması için yönetmeliklere, yasalara ve Anayasa’ya aykırı olan KIRKLARELİ İli MERKEZ İLÇE TEKKEŞEYHLER VE DOKUZHÖYÜK mevkiinde yapılması planlanan ENTEGRE TERMİK SANTRALİ projesine ivedilikle son verilmelidir.

Bu doğrultuda;

  • Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine göre Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde çevre düzeni planları için çevre düzeni planı ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü bozmayacak nitelikte olması gerekir iken, bahse konu proje 1/100.000 ÇDP’ de belirlenen Ana Plan Kararı’nı ve bu kararın sürekliliğini bozduğundan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun mudur?

Yoğun Yağış ve Doludan Zarara Uğrayan Çiftçiler Meclis Gündeminde

‘Tarım ve Orman Alanlarının Kullanıma Açılmaması İlkelerine Uygun Mudur?’

  • Proje tarım ve orman alanlarını kapsamaktadır. 1/100.000 ölçekli ÇDP Bölgenin ülkesel anlamda en büyük potansiyeli olan üretimi desteklemek ve tarım dışı fonksiyonları da bu doğrultuda düzenlemek ilkesine, sanayi gelişiminin planlarla sınırlandırmak ilkesine, koruma kullanma dengesinin sağlanması ilkesine ve tarım ve orman alanlarının kullanıma açılmaması ilkelerine uygun mudur?

‘Bölgenin temel fonksiyonu tarım, hayvancılık ve bahçecilik’

  • Kömür çıkarılması planlanan alan ise TARIMSAL SİT alanıdır. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14. maddesi kapsamında tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar Bakanlar Kurulu kararı ile Büyük Ova kapsamına alınmıştır. Bölgenin temel fonksiyonu tarım, hayvancılık, bahçecilik olduğunu kabul edildiğinde anılan proje 31.03.2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan karara uygun mudur?

CHP’li Gündoğdu: Fedakarlıklar, Kontrolsüz Uygulamalarla Heba Edilmesin