İstanbul’da bulunan İkizdere Dernekler Federasyonu, Cengiz İnşaat’ın Rize İkizdere İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı kurmak istemesine karşı CİMER’e dilekçe gönderme kampanyası başlattı.

Artı Gerçek’ten Gençağa Karafazlı’nın haberine göre; İDEF Başkanı Ziya Yıldırım ve İDEF Basın Sözcüsü Osman Baş, kampanyayla ilgili imza kampanyasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Bölge halkının ve ileri gelenlerinin yıllardır süren uğraşmaları sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İkizdere Vadisi’nin bölgenin yeni turizm destinasyon alanı olması çalışmalar yapıyor. Rize ili, İkizdere ilçesi, İkizdere Vadisi Doğal Sit Alanı, bakanlık makamının 13.08.2020 tarihli ve 170536 sayılı oluru ile kısmen ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve kısmen ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmiştir.

Buna rağmen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Trabzon 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Şimşirli köyü ve Cevizli köyü, Gürdere köyü arasında ki Eskencidere vadisi için yeni ruhsatlar verilmiştir. Geçen sene ruhsat izni alan müteahhit firmaya açtığımız yürütmeyi durdurma davasını kazanmamıza rağmen bu sefer Ulaştırma Bakanlığı tarafından ruhsat başvurusu yapılmış ve İskencidere vadisi için ruhsat alınmıştır.

Kazdağları İçin Maden Şirketlerine SED Davası Açıldı

‘İkizdere Vadisi Taş Ocaklarına Kurban Edilmemeli’

Daha önce yapılan başvuruda tonlarca dinamit patlatılarak yıllık 100.000 ton çıkarılacak taş, bu ruhsatta yıllık 15.724.800 ton/yıl çıkarılmıştır.

Bu bölgede yaşayan köylüleri direk ilgilendiren ve geçim kaynaklarını tamamen ortadan kaldıracak bu girişimler, hiçbir şekilde bölgedeki köylülere danışılmıyor. İkizdere Vadisi taş ocaklarına kurban edilmemeli.”

Divriği Yaşam ve Doğa Platformu: Bizi Zehirliyorlar, Sesimizi Duyurun

‘Yaş Çay Bahçeleri Yok Olacak’

Dünyada sayılı vadiler arasında sayılan İkizdere Vadisi’nin kollarından olan İskencidere Vadisi, eşsiz bitki örtüsüne sabittir. Vadide bulunan orman, sayısız yabani hayata ev sahipliği yapılmaktadır. ‘Deli Bal’ olarak da bilinen ve vadinin önemli geçim kaynaklarından olan bu ürün,  vadide doğal yöntemlerle Gürdere köylüleri tarafından üretilmektedir ve temel geçim kaynaklarındandır.

Taş ocağı, köylülerin en önemli geçim kaynağı olan çay bahçelerine de zarar verecektir. Taş ocağı nedeni ile yurttaşlarımızın en temel geçim kaynağı olan yaş çay bahçeleri de yok olacaktır.”

Ünyeliler “Her Gün Oturma Eylemi” İle Topraklarını Koruyor

‘Köylülerimiz Su Kaynaklarını Kaybedecek’

“Her ne kadar Karadeniz su kaynakları açısından zengin gözükse de, yapılması planlanan taş ocakları ile yerüstü ve yeraltı su kaynakları yok edilecektir. Bu su kaynakları iki köyün ortak kullandıkları kaynaklar olup bu durumda İskencedere Vadisi’nde bulunan iki köy, Cevizli ve Gürdere köylülerimiz su kaynaklarını kaybetmiş olacaktır.

Taş ocağı projesi; bölgenin en değerli doğal kaynaklarını yok edecektir. Buna dur diyelim”

Alamos Kazdağları’ndan Gitti: Doğamızı Katletti, Üstüne Tazminat Ödedik