Bizi Takip Edin

Ekoloji

Yeşil Düşünce Derneği ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı Türkçe’ye Çevirdi

Yeşil Düşünce Derneği Avrupa Yeşil Mutabakat

Yeşil Düşünce Derneği, Avrupa Komisyonu tarafından kaleme alınan ve 2019 yılında çağrısını yaptığı Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı Türkçe’ye çevirdi.

2009 yılında yeşil düşüncenin ve yeşil politikaların yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Yeşil Düşünce Derneği Yeşil Ekonomi Çalışma Grubu’nun (YEÇG) Türkçe’ye çevirdiği Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önsözünde şu ifadeler kullanılıyor:

Ekonominin Ekolojinin  Yasalarından Muaf Tutulmasının Neden Olduğu Metabolik Çatlak, Fosil Endüstrisinin Öncülüğünde Gezegeni Yutmak Üzere…

Yeşil Ekonomi; Ekoloji, Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji, Demokrasi ve Medya ile birlikte Yeşil Düşünce Derneği’nin başlıca çalışma alanlarından birisidir.

Ekonominin ,ekoloji üzerinde yıkıcı etkilerinin büyüme ve kalkınma odaklı paradigmalardan kaynaklandığını ortaya koyarak, başka bir toplum tahayyülünü, müşterekler, bakım ekonomisi, yerel ekonomi ağları, geçiş ekonomileri, sürdürülebilir insan yerleşkeleri, onarıcı tarım ve gıda toplulukları gibi farklı bir iktisadi dilin sunduğu araçlarla mümkün kılmanın yollarını arıyor, bu kapsamda atölye, konferans ve etkinlikler düzenliyoruz.

Sağlık ve İklim Değişikliği 2020 Raporu: Tehdit Giderek Büyüyor

Yeşil Düşünce Derneği: ‘Sorumluluklar ve Fırsatlar Bağlamında Yeşil Yeni Düzen’

Sağlık krizinin yarattığı süreçte, Yeşil Yeni Düzen’e odaklanan YEÇG, derneğin benzer çalışmalarında olduğunu, pratik uygulamalar ve akademik çalışmaları birlikte yürüterek, toplumun ilgili kesimleriyle paylaşmayı önemsediklerini belirtti. Dernek, iklim krizi ve ekolojik krize karşı yeni bir ekonomik büyüme stratejisi sunan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı, anlaşılması ve anlatılması gereken önemli bir metin olarak gördüğünü ifade etti.

Sürdürülebilir bir gelecek için AB ekonomisini şekillendirmeyi odağına alan Avrupa Yeşil Mutabakatı, bunun için belirlediği hedef ve araçları da geliştiriyor. Tanımlanan hedefler kapsamında bu büyüme stratejisi;

  • 2030 ve 2050 için AB’nin iklim hedeflerini arttırmak,
  • Temiz, ulaşılabilir ve güvenli enerji sağlamak,
  • Temiz ve döngüsel  bir ekonomi için endüstriyi harekete geçirmek iv) İnşaat ve yenilemede enerji ve kaynak verimli bir yol  v) Tarladan sofraya: adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi tasarlamak
  • Toksik içermeyen bir çevre için,sıfır kirlilik hedefi
  • Sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe geçişin hızlandırılması
  • Ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumak olmak üzere 8 politika alanı altında kurgulanmıştır.

10. Yeşil Ekonomi Konferansı Başlıyor: Gündem İklim ve Covid-19

Yeşil Mutabakat’ın Hedefleri

Yeşil Mutabakat, AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlandığı, ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı (decoupling) ve kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmamasını içeren stratejisiyle, emisyonları azaltırken iş imkanları yaratacak bir hedefi benimsiyor.

Yeşiller Partisi Kuruldu: Türkiye’nin Yeşil Bir Politikaya İhtiyacı Var