Bizi Takip Edin

Ekoloji

İBB’nin Gıda Strateji Belgesi Taslağında Gıda Egemenliği ve İklim Krizi Vurgusu

gıda strateji belgesi ibb aladddin güncer tohum trakya tarım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘İstanbul Gıda Strateji Belgesi’ taslak metnini İstanbulluların görüş ve yorumlarına açtı.

Belge, küresel tarım ve gıda sistemine dair kapsamlı değerlendirmeler, güncel tartışma ve trendleri aktardıktan sonra İstanbul’un iaşe tarihi eşliğinde sekiz temel odak alanına yoğunlaşıyor. Kırsal kalkınmadan iklim krizine, atık politikalarından gıda ve su güvenliğine kapsamlı bir çerçeveyi inceleyen sekiz odak alanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hedefleri de listeliyor.

İBB, Kenti İçin Gıda Strateji Belgesi Hazırlayan Türkiye’deki İlk Belediye Olacak

İstanbul Gıda Strateji Belgesi (İGSB) taslağı, Ziraat Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Doç. Dr. Gökhan Günaydın eşgüdümünde; Prof. Dr. Hilal Elver, Prof. Dr. Mustafa Koç ve Dr. Bülent Şık’ın katkılarıyla oluşturuldu.

Belge ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti için Gıda Strateji Belgesi hazırlayan ve bu belgede yazılı taahhütlerle kendisini bağlayan, bunu kamuoyu denetimine açan Türkiye’deki ilk belediye olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İstanbul Planlama Ajansı koordinasyonunda tarım ve gıda politikaları konusunda uzman akademisyenler tarafından hazırlanan İGSB, İstanbulluların görüş ve yorumlarına açıldı.

Halkın Gıda Politikası Metni Türkçeleştirildi

Gıda Strateji Belgesi Taslağında ‘Gıda Egemenliği’ Vurgusu

Taslak metinde ‘Gıda Egemenliği‘ vurgusu yer alıyor. Metinde gıda egemenliğine ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “Serbest piyasa yanlısı ve küreselleşmeyi öne çıkaran gıda politikalarını eleştiren, küresel ekonomide ve gıda sistemindeki adaletsizlikleri vurgulayan gelişmekte olan ülke temsilcileri, La Via Campesina gibi çiftçi örgütleri ve sivil toplum kuruluşları sorunun fazla nüfus değil dünya kaynaklarının adaletsiz dağılımından kaynaklandığını savunmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü’nün ve sanayileşmiş zengin ülkelerin gelişmekte olan ülkelere dayattığı serbest pazar ve küresel ticaret politikalarına karşı, yerel üreticilerin adil fiyatlar almasını sağlayacak önlemlerin alınmasını ve ülkelerin iç pazarlarını ucuz, kalitesiz ve yabancı ithal ürünlerden koruyabilmeleri hakkını önermektedir.

İlk kez La Via Campesina’nın savunduğu “gıda egemenliği” bireylerin, toplumların ve ülkelerin tarım, balıkçılık, iş gücü, gıda ve toprak politikalarını ekolojik, toplumsal, ekonomik ve kültürel gereksinimlerine uyacak şekilde düzenleyebilmeleri hakkını ve toprak, orman, su ve genetik kaynakların kamu yararına göre kontrolünü amaçlamaktadır. Bu görüş sağlıklı beslenmenin temel bir insan hakkı olduğunu, doğa dostu ve istikrarlı bir tarım ve gıda sisteminde küçük ve orta ölçekli işletmelerin tekellerin baskısından korunması gerektiğini, küresel ticaretin, yerel ve bölgesel çözümlere engel değil destekleyici rol oynamasını ve yeni teknolojilerin öncelikle insan sağlığına ve doğaya etkilerinin araştırılması gereğini talep etmektedir. Bunlar yapılmadan gıda güvencesini sağlamak olanaklı değildir.” 

İklim Krizi ve Doğa Dostu-İstikrarlı Tarım

Taslak metinde iklim krizi de önemli bir yer tutuyor. Metinde iklim değişikliğinin olumsuz etkisi nedeniyle dünyadaki açlığın giderek arttığını ve neredeyse 1 milyara yaklaşan açlık çeken kişi sayısının 2050’de ortalama olarak % 20 oranında artacağı bölgelere ve ülkelere göre bu sayıların artıp azalabileceği Birleşmiş Milletler ve FAO raporlarında dile getirildiği belirtildi.

Raporda iklim sığınmacıları ve gıda güvenliği de yer alıyor: “İklim krizi öncelikle az gelirli ülkelerde yaşayan insanlar üzerinde ciddi etkiler göstererek bu ülkelerde yaşayanların aş ve iş aramak için refah seviyesi daha yüksek olan ülkelere göç etmelerine neden olmaktadır. “İklim sığınmacıları” olarak nitelenen bu yeni göç dalgası hem Türkiye hem de İstanbul için iklim krizinin bir parçası olarak düşünülmelidir.” 

“Tarım ve gıda sektöründe beklenen kalite düşüklüğü ve miktar azalması yanında İstanbul kentinin hızla artan nüfusu da dikkate alınırsa İstanbul Gıda Stratejisi’nin iklim krizi ile birlikte düşünülmesinin ne kadar önemli olduğu apaçık ortadadır.”

Türkiye’de Kuraklık Her Yeri Sardı: Peki, Çare Ata Tohumları Mı?

Gıda Mühendisi Şık: ‘Umarım İBB, Bir Gıda Meclisi Oluşturur’

Taslak metnin hazırlanmasına katkı sunan isimlerden Gıda Mühendisi Bülent Şık da sosyal medya hesabından “Umarım İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işin ardını da getirir ve bir Gıda Konseyi ya da Gıda Meclisi birimi oluşturur. Benim gönlümden geçen bir Gıda Meclisi oluşturulması.” ifadelerini kullandı.

İGSB taslak metnine buradan ulaşabilirsiniz.